top of page

Projekti

Uzņēmums SIA “INGENIA” ir saņēmis līdzfinansējumu savu procesu digitalizācijai, kas ļāvis iegādāties programmatūru un veicinājis produktivitāti un konkurētspēju.

PROJEKTA NOSAUKUMS

“Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija"

2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas"

2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu"

2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā"

 

PROGRAMMAS MĒRĶIS

 

Programmas mērķis ir veicināt komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju un produktivitātes

paaugstināšanu, lai veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju. Projekta nosaukums:

 

 

 

 

Līguma Nr. 17.2-5-L-2024/7

Screenshot 2024-05-14 at 10.19.23.png

Katram projektam īpaša uzraudzība – mūsu uzņēmums, jūsu garantija.

bottom of page